Diensten - Stereokartering snel en goedkoop

Het inmeten en karteren van gebouwen of de omgeving is vaak duur en tijdrovend. Zoekt u een manier om sneller en goedkoper te karteren, dan is stereokartering mogelijk iets voor u. U kunt echter niet zomaar elke luchtfoto gebruiken voor een goede registratie. De orthografische luchtfoto's zijn de meest bekende luchtfoto's, maar zijn voor nauwkeurige karteringen niet geschikt. Deze foto's vormen een platgeslagen beeld van de werkelijkheid en hierdoor ontstaan dusdanige afwijkingen, dat er met deze luchtfoto geen nauwkeurige cartografie plaats kan vinden. Deze nauwkeurigheid is echter wel noodzakelijk, zoals bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Via stereokartering is het mogelijk om met hoge resolutie stereoluchtfotografie een zeer nauwkeurige kartering te bereiken. Met behulp van specifieke software, die speciaal is gemaakt om te werken met zware luchtfoto's, is het mogelijk panden, wegen en groenvoorzieningen met een grote nauwkeurigheid te karteren.

meer informatie

Diensten - BGT / Imgeo transitie

U bent al kundig geïnformeerd en weet wat de Basisregistratie Grootschalige Topografie is? Duidelijk is ook welke stappen u nu moet nemen om op tijd gereed te zijn met uw BGT of IMGeo(+)? Dan bent u klaar voor de transitiefase van uw eigen gegevens tot IMGeo. Digireg kan u op verschillende vlakken van dienst zijn om te komen tot het wettelijke BGT bestand of u verder helpen met de uitgebreidere opbouw van uw IMGeo(+).

 

Onze BGT dienstverlening:

  • Vlakgericht maken van uw ondergrond
  • IMGEO coderen van de vlakgerichte ondergrond
  • Aanvullende gegevens inventariseren voor de BGT en/of IMGeo
  • Bijhouden GBKN en BGT tijdens migratieperiode
  • Adviseren en begeleiden bij aanschaf BGT software en infrastuctuur
  • Implementeren software en processen BGT & BOR

Voor uitgebreidere informatie over onze BGT dienstverlening kunt u terecht op onze pagina Basisregistratie.

meer informatie

Diensten - Gis vanuit de Cloud

Deze wijze van dienstverlening biedt u de ultieme mogelijkheid om een professioneel Geo-ICT systeem in huis te halen tegen zo laag mogelijk kosten en waar u in principe geen omkijken naar heeft. U kunt uw volledige Geo-ITC outsourcing zelf opbouwen met de verschillende modules die wij aanbieden. Alle modules kennen een contractduur van één jaar, zodat u zelf de flexibiliteit behoudt om jaarlijks te kijken van welke modules u gebruik wenst te maken.

Het principe is dusdanig flexibel dat u zelf kunt aangeven of u een volledige, of een gedeeltelijke outsourcing wenst. Daarnaast gaan we er vanuit dat u, zo veel als mogelijk, uw bestaande softwarepakket kunt behouden. Digireg zal er voor zorgen dat de output van de software en de bestaande database(s) dusdanig op elkaar worden afgestemd, dat u niet geconfronteerd zal worden met extra kosten of dat er geen onderlinge problemen gaan ontstaan tussen bestaande infrastructuren.
 

meer informatie

Diensten - Geo informatiebeleidsplan

Bij een informatiebeleidsplan is Geo-ICT een belangrijk item. Geografische informatie is immers een duidelijk herkenbare en noodzakelijke informatiebron voor diverse afdelingen binnen de overheid. Het is als overheidsorganisatie belangrijk om GIS een duidelijke en herkenbare positie te geven binnen uw beleidsplan.

Digireg kan u helpen om het belang en de positie van Geo-ICT in uw organisatie te versterken. Door onze kennis van de diverse technieken en processen kunnen wij u helpen met het formuleren van duidelijke ambities, uitgangspunten en actielijnen. Alles gebaseerd op de kennis, kunde en capaciteiten van uw organisatie.

 

Voor uitgebreidere informatie over onze Geo beleidsadvisering kunt u terecht op onze pagina Geo informatiebeleidsplan.
 

meer informatie

Diensten - Digitale wegenlegger

Een wegenlegger is een document, waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Op grond van de Wegenwet en de AMvB Wegenleggerbesluit is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over deze wegenlegger. In de legger is onder andere vastgesteld, welke wegen en voetpaden buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Tevens is aangegeven, wie de onderhoudsplichtige is van de weg of het voetpad met de daarin gelegen kunstwerken, en welke instantie het toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht.


Digireg kan u helpen een interactieve digitale wegenlegger te maken, die voldoet aan alle wettelijke eisen.

meer informatie

Parkstad Limburg - FME & GIS Analyse

De regionale samenwerking Parkstad Limburg, welke acht gemeenten van Parkstad Limburg vertegenwordigd, heeft Digireg B.V. opdracht gegeven om vanuit het planologisch beleid alle Parkstad gemeenten te onderzoeken op de aanwezigheid van 'verborgen plancapaciteit' voor kantoren. De analyse is bedoeld om inzicht te krijgen welke gemeenten waar nog planologische mogelijkheden bezitten om kantoren te vestigen. Uiteindelijk zal de Provincie Limburg de analyse gebruiken om haar beleid ten opzichte van kantoren vorm te geven.lees verder

Gemeente Deventer - Digitaal Stelsel & Omgevingsplan

Digireg heeft van de gemeente Deventer en het ministerie van I&M opdracht gekregen een onderzoek te doen naar het "Beter benutten van de basisregistraties" bij de ontwikkeling van het gemeentelijk Omgevingsplan. De pilot dient inzicht te geven in de wijze waarop datastromen nu binnen de gemeente lopen en de wijze waarop de basisregistraties samen met een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen komen tot de ontwikkeling of zelfs het genereren van een Omgevingsplan.lees verder

Gemeente Gouda - Stereokartering BAG

Digireg BV mag de gemeente Gouda helpen met het stereokarteren van de uit 2016 gesignaleerde BAG mutaties.lees verder
Quote over Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.

Wat doet Digireg?

Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens

Post en bezoekadres:KVK: 65739345
Kranestraat 37Bank: NL46RABO0146802616
5961 GX HorstBTW: NL856238909B01
T 077 208 60 12
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?