Diensten - Gis vanuit de Cloud

Deze wijze van dienstverlening biedt u de ultieme mogelijkheid om een professioneel Geo-ICT systeem in huis te halen tegen zo laag mogelijk kosten en waar u in principe geen omkijken naar heeft. U kunt uw volledige Geo-ITC outsourcing zelf opbouwen met de verschillende modules die wij aanbieden. Alle modules kennen een contractduur van één jaar, zodat u zelf de flexibiliteit behoudt om jaarlijks te kijken van welke modules u gebruik wenst te maken.

Het principe is dusdanig flexibel dat u zelf kunt aangeven of u een volledige, of een gedeeltelijke outsourcing wenst. Daarnaast gaan we er vanuit dat u, zo veel als mogelijk, uw bestaande softwarepakket kunt behouden. Digireg zal er voor zorgen dat de output van de software en de bestaande database(s) dusdanig op elkaar worden afgestemd, dat u niet geconfronteerd zal worden met extra kosten of dat er geen onderlinge problemen gaan ontstaan tussen bestaande infrastructuren.
 

meer informatie

Diensten - Geo informatiebeleidsplan

Bij een informatiebeleidsplan is Geo-ICT een belangrijk item. Geografische informatie is immers een duidelijk herkenbare en noodzakelijke informatiebron voor diverse afdelingen binnen de overheid. Het is als overheidsorganisatie belangrijk om GIS een duidelijke en herkenbare positie te geven binnen uw beleidsplan.

Digireg kan u helpen om het belang en de positie van Geo-ICT in uw organisatie te versterken. Door onze kennis van de diverse technieken en processen kunnen wij u helpen met het formuleren van duidelijke ambities, uitgangspunten en actielijnen. Alles gebaseerd op de kennis, kunde en capaciteiten van uw organisatie.

 

Voor uitgebreidere informatie over onze Geo beleidsadvisering kunt u terecht op onze pagina Geo informatiebeleidsplan.
 

meer informatie

Diensten - Digitale wegenlegger

Een wegenlegger is een document, waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Op grond van de Wegenwet en de AMvB Wegenleggerbesluit is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over deze wegenlegger. In de legger is onder andere vastgesteld, welke wegen en voetpaden buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Tevens is aangegeven, wie de onderhoudsplichtige is van de weg of het voetpad met de daarin gelegen kunstwerken, en welke instantie het toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht.


Digireg kan u helpen een interactieve digitale wegenlegger te maken, die voldoet aan alle wettelijke eisen.

meer informatie

Diensten - Stereokartering snel en goedkoop

Het inmeten en karteren van gebouwen of de omgeving is vaak duur en tijdrovend. Zoekt u een manier om sneller en goedkoper te karteren, dan is stereokartering mogelijk iets voor u. U kunt echter niet zomaar elke luchtfoto gebruiken voor een goede registratie. De orthografische luchtfoto's zijn de meest bekende luchtfoto's, maar zijn voor nauwkeurige karteringen niet geschikt. Deze foto's vormen een platgeslagen beeld van de werkelijkheid en hierdoor ontstaan dusdanige afwijkingen, dat er met deze luchtfoto geen nauwkeurige cartografie plaats kan vinden. Deze nauwkeurigheid is echter wel noodzakelijk, zoals bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Via stereokartering is het mogelijk om met hoge resolutie stereoluchtfotografie een zeer nauwkeurige kartering te bereiken. Met behulp van specifieke software, die speciaal is gemaakt om te werken met zware luchtfoto's, is het mogelijk panden, wegen en groenvoorzieningen met een grote nauwkeurigheid te karteren.

meer informatie

Gemeente Alblasserdam - BGT beheer 2018

Digireg mag de gemeente Alblasserdam dit jaar ondersteunen bij het beheren van de BGT registratie. Wij gaan zowel de landmeetkundige winning, stereokartering en mutatiesignalering verzorgen.lees verder

Werkorganisatie Druten Wijchen - Mutatiesignalering en stereokartering

De werkorganisatie Druten Wijchen heeft Digireg opdracht gegeven voor een grootschalige mutatiedetectie 0 meting om zoveel als mogelijk omissies te vinden in de BGT en de BAG data. Na de oplevering bepaald de gemeente hoeveel en welke mutaties er via stereokarting worden ingewonnen. Digireg levert de stereokartering aan het samenwerkingsverband die zelf de verwerking op zich neemt.lees verder

Samenwerkingsverband ISHW - BGT verbetertraject

De Hoekse Waard bestaat uit 5 gemeenten die volgend jaar gaan fuseren. Het ICT Samenwerkingsverband Hoekse Waard (ISHW) heeft de opdracht om het BGT beheer voor deze gemeenten uit te voeren. Om de BGT goed bruikbaar te krijgen voor de interne werkprocessen van de nieuwe gemeente zal er een verbeterslag gemaakt gaan worden. Digireg is gevraagd het ISHW op meerdere facetten te helpen met deze taak.lees verder
Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?

Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Hoofdkantoor:
Business Centrum Horst
Kranestraat 37
5961 GX Horst
T+31 (0)77 208 6012
Nevenkantoor:
Alexandrium kantoren - Ntoren
Schorpioenstraat 298 ingang A
3067 KW Rotterdam
T+31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?