BGT transitie

U bent al kundig geïnformeerd en weet wat de BGT is en welke stappen u nu moet nemen om op tijd gereed te zijn met uw BGT of IMGeo(+). Dan bent u klaar voor de transitiefase van uw eigen gegevens tot de BGT en/of IMGeo(+). Digireg kan u op verschillende vlakken van dienst zijn om te komen tot het wettelijke BGT bestand of u verder helpen met de uitgebreidere opbouw van uw IMGeo.

Vlakgericht maken
Het vlakgericht maken van de ondergrond is één van de eerste technische handelingen om te komen tot de BGT. Digireg heeft zelf speciale GIS tools en methodes ontwikkeld om op efficiënte wijze tot een vlakgerichte kaart te komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een combinatie van ArcGIS en AutoCAD. Alle gegevens, waarover u beschikt, zoals de GBKN lijnenkaart, de luchtfoto, alsmede objecten uit uw wegen-en groenregistratie, worden meegenomen in deze productieronde.

IMBGT of IMGeo coderen
Zodra de vlakgerichte ondergrond gereed is, wordt deze in samenwerking met uw organisatie gecontroleerd op correctheid. Hierna worden de objecten gecodeerd conform het IMGeo model en de gegevenscatalogus BGT. Het coderen zal deels bij u op locatie gebeuren, omdat het in specifieke gevallen nodig zal zijn, uw interne expertise te raadplegen bij het bepalen van coderingen. Wij zullen bij het coderen rekening houden met de bestanden van naburige bronhouders, indien deze bronhouders met de BGT transitie op u voorlopen.

Inventariseren en karteren
Als blijk,t dat niet alle gegevens in uw eigen databases aanwezig zijn, kunnen wij voor u aanvullende gegevens aanleveren. Deze kunnen op verschillende manieren worden ingewonnen. Hierbij kunt u denken aan stereokartering (luchtfoto), landmeten of veldinventarisatie. De wijze van inwinning hangt af van het kwaliteitsniveau, dat u nastreeft, de beschikbare tijd en de kosten, die bepaalde inwinningstechnieken met zich meebrengen. Wij kunnen u adviseren over d,e in uw situatie, meest geschikte methode.

Bijhouden tijdens transitie
In de periode van de BGT transitie zal de GBKN bijgehouden moeten worden. Digireg kan ook deze werkzaamheden tijdelijk van u overnemen tot het moment, dat de BGT gereed is. Tot dat moment wordt u volledig ontzorgd,voor wat betreft het bijhouden van de GBKN. 

Adviseren en begeleiden BGT software en infrastuctuur
Gaat u starten met de migratiefase naar de BGT, maar bent u nog onbekend met de mogelijkheden van de diverse softwarepakketten? In dat geval kan Digireg u assisteren bij het maken van de meest geschikte keuzes. Onze adviseurs zijn bekend met verschillende softwareleveranciers en kennen vele overheden, die reeds met de pakketten werken. Wij kunnen aan de hand van uw wensen en uw ict-infrastructuur, de meest geschikte opties voor uw organisatie kenbaar maken.

Implementeren software en processen BGT & BOR
Nadat u een keuze heeft gemaakt voor een softwarepakket, kan Digireg u van dienst zijn bij de implementatie ervan. Wij zorgen er voor, dat uw software en processen keurig, tijdig en volgens uw Plan van Aanpak worden ingebed in uw organisatie. Eventueel kan deze dienst in samenhang met een algehele projectleiding van uw BGT transitie worden uitgevoerd.

Voor alle werkzaamheden rondom de migratie naar de BGT kunt u bij Digireg terecht. Indien u vragen heeft over onze diensten of als wij kunnen helpen met het maken van een vliegende start, kunt u een offerte aanvragen of contact met ons opnemen via info@digireg.nl, of telefonisch op 077 - 208 6012.

Basisregistratie
Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?

Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Hoofdkantoor:
Business Centrum Horst
Kranestraat 37
5961 GX Horst
T+31 (0)77 208 6012
Nevenkantoor:
Alexandrium kantoren - Ntoren
Schorpioenstraat 298 ingang A
3067 KW Rotterdam
T+31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?