Digitale wegenlegger

Een wegenlegger is een document, waarin vermeld staat, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Op grond van de Wegenwet en de AMvB Wegenleggerbesluit is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over deze wegenlegger. In deze legger is onder andere vastgesteld, welke wegen en voetpaden buiten de bebouwde kom openbaar zijn. Tevens is aangegeven, wie de onderhoudsplichtige is, en welke instantie het toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht.
De volgende zaken worden in de wegenlegger beschreven:

  • buiten en/of deels binnen de bebouwde kom gelegen wegen;
  • informatie over de wegen (eigendom, type verharding, etc.);
  • specifieke wegen gelegen binnen de bebouwde kom, indien en voor zover dat deel niet door de gemeente wordt onderhouden;
  • contour van de bebouwde kom;
  • toegangswegen naar stations (binnen en buiten de bebouwde kom).

De wegenlegger heeft een juridisch status met gerechtelijke bewijskracht. Alle wegen, die buiten de bebouwde kom gelegen zijn en daarnaast ook openbaar zijn, worden in deze legger beschreven. Andere wetgeving of verordeningen, die uitspraak doen over de openbare wegen buiten de kom, hebben betrekking op de in dit document beschreven informatie. Een goede en actuele wegenlegger voorkomt discussie en juridische onduidelijkheid. Daarnaast hebben de burgers van een gemeente recht op inzage in informatie over de wegenlegger.
 

Wij bieden onze werkwijze aan als een gefaseerd proces, dat in drie delen wordt geknipt. Het eerste deel wordt gekenmerkt door het in concept omzetten van de analoge gegevens. Dit zal resulteren in een concept kaart, waarop de wegen zijn aangegeven en een concept database, waarin alle gegevens over de verschillende wegdelen zijn opgenomen. Het tweede deel is een analyse van de gedigitaliseerde gegevens ten opzichte van de kadastrale eigendommen. Hiermee wordt inzichtelijk of er meerdere grondeigenaren binnen een wegdeel aanwezig zijn. Daarnaast wordt er een nieuwe analoge visualisatie gemaakt met behulp van GIS software. Het derde deel wordt gevormd door de oplevering en technische implementatie van de wegenlegger in uw geo-ICT omgeving.
 

Juridische informatie over de wegenlegger kunt u vinden op de website www.wetten.nl of via deze link.


Heeft u vragen over de mogelijkheden van onze digitale wegenlegger of heeft u interesse in één van onze modules, dan kunt u contact opnemen via info@digireg.nl of  077 - 208 6012.

Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?
Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Digireg Horst
Schoolstraat 7
5961 EE Horst
T +31 (0)77 - 208 6012
Digireg Rotterdam
Ungerplein 2
3033 BR Rotterdam
T +31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:

privacy verklaring
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?