Geo Informatiebeleidsplan

Bij een informatiebeleidsplan is Geo-ICT een belangrijk item. Geografische informatie is immers een duidelijk herkenbare en noodzakelijke informatiebron voor diverse afdelingen binnen de overheid. Het is als overheidsorganisatie belangrijk om GIS een duidelijke en herkenbare positie te geven binnen uw beleidsplan.

 

Digireg kan u bijstaan bij het versterken van het belang en de positie van Geo-ICT in uw organisatie. Door onze kennis van de diverse technieken en processen kunnen wij u assisteren bij het formuleren van duidelijke ambities, uitgangspunten en actielijnen. Dit is gebaseerd op de kennis, kunde en capaciteiten binnen uw organisatie.

 

Werken aan de toekomst van uw Geo-ICT

Geografische gegevens nemen een steeds belangrijkere positie in binnen de gemeentelijke overheid. Het is voor een overheidsorganisatie essentieel om na te denken over de wijze, waarop men de groeiende stroom aan geo-informatie organiseert en toepast. De implementatie van de meest recente basisregistraties zoals WOZ, BAG en BGT hebben geleid tot een toenemende behoefte om de bronnen en de raadpleegomgeving van geografische data beter te structureren. Naast de basisregistraties zijn ook andere, van overheidswege opgelegde registraties (bijv. digitale ruimtelijke ordening) zeer belangrijk om mee te nemen in het geo-informatiebeleidsplan. Digireg kan u van dienst zijn bij het opstellen van dit plan.

 

Bij het opstellen van het geo-informatiebeleidsplan wordt het volgende stappenplan gehanteerd:

  • het inventariseren van de bestaande Geo-ICT infrastructuur;
  • het kiezen van de meest geschikte hard- en software (indien deze afwezig zijn);
  • het uitvoeren van interviews en workshops met medewerkers;
  • het in beeld brengen van noodzakelijke verbeteringen en wensen (wat willen we?);
  • het inventariseren van de bestaande bronnen;
  • het bepalen van het toekomstperspectief (wat staat ons nog te wachten en wat kunnen we?);
  • het opstellen en laten accorderen van het beleidsdocument.


De voordelen van een geo-informatiebeleidsplan
De ambities worden samen met u realistisch bepaald, zodat er in de uitvoering geen capacitaire of financiële problemen gaan ontstaan. U krijgt een helder beeld van uw situatie, van mogelijke verbeterpunten en van de kansen om uw Geo-ICT te optimaliseren of op te starten binnen uw mogelijkheden en organisatie. Door aan het beleidsplan een meerjarenplanning met budgetten te koppelen, kunt u gestaag werken aan het professionaliseren van uw geografische informatie omgeving.

Bent u op zoek naar iemand, die u kan bijstaan in het opstellen van uw Geo-ICT doelen ,dan kunt u op ons rekenen! Voor vragen of offerteverzoek kunt u contact opnemen via info@digireg.nl of  077 - 208 6012.

Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?
Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Digireg Horst
Schoolstraat 7
5961 EE Horst
T +31 (0)77 - 208 6012
Digireg Rotterdam
Ungerplein 2
3033 BR Rotterdam
T +31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:

privacy verklaring
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?