Mutatiesignalering

De beschikbaarheid van luchtfoto’s is bij het beheer van de basisregistraties van essentieel belang geworden. Door de meeste overheden wordt één a twee keer per jaar een nieuwe luchtfoto gemaakt om een zo actueel mogelijk beeld te hebben van het eigen grondgebied. Deze hoge actualiteit biedt ook mogelijkheden voor het uitvoeren van mutatiesignaleringen.

 

Verschillende basisregistraties kunnen getoetst worden met behulp van de actuele luchtfoto. Ook kunnen ‘oude’ en ‘nieuwe’ luchtfoto’s worden vergeleken om de in de tussentijd aangebrachte wijzigingen te constateren. Hierdoor zijn overheden beter in staat om op efficiënte wijze,  de controlerende werkzaamheden uit te voeren en, indien noodzakelijk, tot actie over te gaan. Door de hoge frequentie van actualiseren behoudt u het overzicht op alle mutaties binnen de grenzen van uw grondgebied.

 

Mutatiesignalering kan voor diverse registraties, zoals de BAG, de BGT en de WOZ, worden gebruikt. Ook kan het een uitermate geschikt instrument zijn voor handhavers of vergunningverleners bij het onderzoeken van strijdig gebruik. Daarnaast is mutatiesignalering relatief goedkoop ten opzichte van grote veldinventarisaties.

 

Mutatiesignalering als nulmeting

Bij de nulmeting wordt voor uw gehele grondgebied de BAG en BGT (of nog GBKN) gecontroleerd op basis van lucht-, oblieke- en cyclo fotografie. Wij onderzoeken onder andere de locaties van wijzigingen, het type wijzigingen en de aanwezigheid van overkappingen of carports. U ontvangt een overzichtelijke lijst met mutaties per registratie BAG/WOZ/BGT.

 

Mutatiesignalering als fotovergelijking

Het uitvoeren van mutatiesignaleringen is een beduidende meerwaarde om jaarlijks wijzigingen binnen uw verzorgingsgebied te constateren. Het vergelijken van twee verschillende jaargangen stelt u in staat om snel en efficiënt te zien, waar zich in één vliegjaar mutaties hebben voorgedaan. Wij bewerkstelligen dit middels de applicatie Imagin en stellen zodoende per registratie (BAG/WOZ/BGT) een overzichtelijke lijst met mutaties op. Door jaarlijks een signalering uit te voeren, kunt u op een tijds- en kostenefficiënte wijze de actualiteit van uw registraties garanderen.

 

Aanbevolen wordt om uw mutatiesignalering in combinatie met stereokartering uit te voeren. In het geval van de BAG- en BGT is het een uitkomst om niet alleen te signaleren, maar via stereoluchtfotografie de wijzigingen ook meteen te verwerken in uw administratie. Digireg kan de signalering ook als losse database aanleveren, zodat u zelf de mutaties door kunt voeren. Bij mutatiesignalering en stereokartering maken wij gebruik van speciale geo-software, die geschikt is voor het werken met stereoluchtfoto's.

Voor vragen over onze mutatiesignalering of offerteverzoek kunt u contact opnemen via info@digireg.nl of  077 - 208 6012.

Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


Wat doet Digireg?
Bekijk deze video
Social media

Digireg op Twitter Digireg op LinkedIn Digireg op Youtube
Digireg op Slideshare Digireg op Google+

sitemap
Contactgegevens
Digireg Horst
Schoolstraat 7
5961 EE Horst
T +31 (0)77 - 208 6012
Digireg Rotterdam
Ungerplein 2
3033 BR Rotterdam
T +31 (0)10 307 4610
Overige informatie:
KVK: 65739345
Bank: NL46RABO0146802616
BTW: NL856238909B01
e-mail:

privacy verklaring
venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?