Nieuws

Gemeente Horst aan de Maas - Mutatiesignalering 2017

Gemeente Horst aan de Maas - Mutatiesignalering ...

Trots op onze eerste opdracht in onze thuisbasis Horst aan de Maas! Digireg mag voor de gemeente Horst aan de Maas de mutatiedetectie uitvoeren voor 2017. Lees verder

Gemeente Vaals - Adviestraject BOR

Gemeente Vaals - Adviestraject BOR

De gemeente Vaals is voornemens haar BGT en BOR beheer beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor heeft Digireg in het verleden de gemeente geadviseerd hoe de gemeente haar transitie voor de BGT het beste aan kon vliegen. Nu mogen we de gemeente ook helpen met de keuzes die gemaakt moeten worden in het traject voor BOR.Lees verder

Gemeente Gulpen-Wittem - BGT beheer

Gemeente Gulpen-Wittem - BGT beheer

De gemeente Gulpen-Wittem heeft Digireg opdracht gegeven om hun BGT volledig te controleren middels data analyse op BAG, BGT, BOR en WOZ aspecten plus een uitgebreide 0 stand mutatiedetectie. Naar aanleiding van de uitkomst van al het onderzoek gaan we de BGT corrigeren naar feitelijke situatie zoals vereist per 1 januari 2020.Lees verder

Gemeente Urk - BGT GBKN update

Gemeente Urk - BGT GBKN update

De gemeente Urk heeft haar laatste GBKN nog niet verwerkt in de BGT. Digireg heeft opdracht gekregen om een data analyse te maken om te controleren waar de BGT gewijzigd dient te worden op basis van de laatste GBKN. Hierna verwerken we alle mutaties voor de gemeente en updaten we de LV-BGT ook voor hun. De gemeente haalt de nieuwe data via de LV-BGT weer naar binnen in hun eigen database.Lees verder

Gemeente Kampen - Mutatiesignalering en stereokartering 2017

Gemeente Kampen - Mutatiesignalering en ...

Digireg mag de gemeente Kampen voor het derde jaar op rij helpen met het vinden van nieuwe mutaties binnen eht gemeentelijk grondgebied. Daarnaast leveren we de stereokartering van de nieuwe objecten die zij daarna zelf inwerken met de gemeentelijke BGT software van Giskit.Lees verder

Gemeente Doetinchem - Mutatiedetectie en stereokartering 2017

Gemeente Doetinchem - Mutatiedetectie en ...

De gemeente Doetinchem heeft Digireg gevraagd om ook dit jaar weer een foto/foto mutatiedetectie uit te voeren. Dit doen we op kantoor, waarna we de mutaties gaan stereokarteren. De gemeente gaat daarna zelf de kartering middels hun eigen BGT applicatie verwerken in de database.Lees verder

Gemeente Alphen aan de Rijn - BAG veldcontrole

Gemeente Alphen aan de Rijn - BAG veldcontrole

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft een controle gedaan tussen de registratie van het handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG). Hieruit kwamen veel verschillen tussen de aanwezigheid van adressen en de bedrijven die er gevestigd zouden moeten zijn. Digireg gaat de gemeente helpen met veldcontroles van deze adressen om te beoordelen of de adressen opgenomen moeten worden in de BAG registratie.Lees verder

Gemeente Gennep - Mutatiesignalering 2017

Gemeente Gennep - Mutatiesignalering 2017

Digireg heeft van de gemeente Gennep opdracht gekregen om middels mutatiedetectie de luchtfoto van 2017 te vergelijken met de BGT en BAG data als uitgebreide 0 stand detectie.Lees verder

Gemeente Leudal - Actualisering en digitalisering wegenlegger

Gemeente Leudal - Actualisering en digitalisering ...

De gemeente Leudal is ontstaan vanuit een fusie tussen vier gemeenten. De wegenlegger is inmiddels dusdanig veroudert dat men een slag wil maken in het actualiseren van de legger en het bij elkaar brengen van de vier oude leggers tot één nieuw document. Daarnaast wordt er handig gebruik gemaakt van de BAG en BGT registratie om slim en snel tot een nieuwe digitale wegenlegger te komen.Lees verder

Gemeente Alphen aan de Rijn - Detachering BGT

Gemeente Alphen aan de Rijn - Detachering BGT

Digireg is uitgekozen om de gemeente te helpen met het actualiseren van hun BGT en om lopende achterstanden weg te werken. De gemeente maakt gebruik van de Nedgraphics BGT applicatie in samenhang met Microstation.Lees verder

Gemeente Venlo - Mutatiesignalering 2017

Gemeente Venlo - Mutatiesignalering 2017

De gemeente Venlo is klaar met de transitie van de BGT en heeft deze in beheer genomen. De ambitie is om de data op orde te brengen zodat een goed koppeling mogelijk is met andere registraties. Digireg mag de gemeente helpen met het signaleren van alle dakkallen en een 0 stand mutatiedetectie om alles wat verbeterd kan worden is te vinden.Lees verder

Gemeente Gulpen-Wittem - Data analyse verborgen plancapaciteit

Gemeente Gulpen-Wittem - Data analyse verborgen ...

De gemeente Gulpen-Wittem heeft Digireg opdracht gegeven om middels een data analyse uit te zoeken of en waar binnen de ruimtelijke ordening verborgen plancapciteit aanwezig is binnen de bestemmingsplannen voor kantoren en detailhandel. De analyse wordt uitgevoerd met ArcGIS en FME.Lees verder

Digireg opent nieuw kantoor in Rotterdam !

Digireg opent nieuw kantoor in Rotterdam !

East meets West... van Horst naar Rotterdam.  Vanaf 1 Mei openen we ons nieuwe kantoor in Rotterdam !  Om dichter bij onze klanten in de randstad te kunnen zijn en om onze lokale medewerkers beter te faciliteren hebben er er voor gekozen om in Rotterdam onze nieuwe vestiging te openen. Met dank aan alle klanten en medewerkers die de afgelopen jaren deel hebben uitgemaakt van ons bedrijf gaan we een nieuwe fase in. Weer een puzzelstukje erbij aan een mooie toekomst voor ons bedrijf en het nog beter kunnen helpen van onze klanten. Lees verder

Gemeente Deventer - Digitaal Stelsel & Omgevingsplan

Gemeente Deventer - Digitaal Stelsel & ...

Digireg heeft van de gemeente Deventer en het ministerie van I&M opdracht gekregen een onderzoek te doen naar het "Beter benutten van de basisregistraties" bij de ontwikkeling van het gemeentelijk Omgevingsplan. De pilot dient inzicht te geven in de wijze waarop datastromen nu binnen de gemeente lopen en de wijze waarop de basisregistraties samen met een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen komen tot de ontwikkeling of zelfs het genereren van een Omgevingsplan.Lees verder

Parkstad Limburg - FME & GIS Analyse

Parkstad Limburg - FME & GIS Analyse

De regionale samenwerking Parkstad Limburg, welke acht gemeenten van Parkstad Limburg vertegenwordigd, heeft Digireg B.V. opdracht gegeven om vanuit het planologisch beleid alle Parkstad gemeenten te onderzoeken op de aanwezigheid van 'verborgen plancapaciteit' voor kantoren. De analyse is bedoeld om inzicht te krijgen welke gemeenten waar nog planologische mogelijkheden bezitten om kantoren te vestigen. Uiteindelijk zal de Provincie Limburg de analyse gebruiken om haar beleid ten opzichte van kantoren vorm te geven.Lees verder

Gemeente Brielle - iBOR ondersteuning

Gemeente Brielle - iBOR ondersteuning

De gemeente Brielle heeft haar BGT belegd bij Syntrophos. Nu de BGT in basis staat wil de gemeente Brielle aan de slag met haar BOR gegevens beheer. Digireg gaat samen met de gemeente zorgen dat de gegevens goed in hun beheerpakket GBI terecht gaan komen.Lees verder

Gemeente Soest - Analyse & onderzoek BAG mutaties

Gemeente Soest - Analyse & onderzoek BAG ...

De gemeente Soest heeft Digireg een analyse laten maken van de verschillen tussen de BAG panden en de BGT panden. Uit deze analyse komen diverse verschillen die wij op locatie samen met de gemeente gaan oplossen.Lees verder

Gemeente Gouda - Stereokartering BAG

Gemeente Gouda - Stereokartering BAG

Digireg BV mag de gemeente Gouda helpen met het stereokarteren van de uit 2016 gesignaleerde BAG mutaties.Lees verder

Gemeente Alblasserdam - Actualiseren BGT

Gemeente Alblasserdam - Actualiseren BGT

De gemeente Alblasserdam heeft Digireg opdracht gegeven om voor haar hele grondgebied de BGT te actualiseren op basis van inmetingen en achterstallig correcties door te voeren.Lees verder

Syntrophos - Detachering CAD en BGT operator

Syntrophos - Detachering CAD en BGT operator

Het samenwerkingsverband Syntrophos is het Shared Service Center voor de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne. Na mee te hebben geholpen met de transitiefase mogen we Syntrophos nu van dienst zijn met het verder verbeteren van hun BGT en hand en spandiensten op het gebied van CAD.Lees verder

Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?