Nieuws

Veiligheidsregio IJsselland - Quick scan GIS omgeving

Veiligheidsregio IJsselland - Quick scan GIS ...

Voor de veiligheidsregio IJsselland is GIS / Geo informatie een belangrijk hulpmiddel om hun diensten te verlenen en werkzaamheden uit te voeren. Digireg heeft opdracht gekregen om een Quick scan te maken van de stand van zaken rondom hun omgeving en gebruik. We kijken hierbij naar organisatie en techniek om een beeld te schetsen van de bestaande situatie en verbeterpunten aan te reiken op wat beter kan of handiger is. Ook kijken we naar informatie beveiliging, privacy issues en visievorming.Lees verder

Waterschap Vallei en Veluwe - stereokarting dijken

Waterschap Vallei en Veluwe - stereokarting dijken

Het waterschap Vallei en Veluwe wil haar groenbeheer op orde krijgen ten behoeve van de aanbesteding van het onderhoud. Digireg heeft opdracht gekregen om mee te helpen de groen onderdelen op en rond de dijken van het waterschap in kaart te brengen middels 3D stereokartering zodat ook de kniklijnen zuiver in beeld komen. Zodoende een betrouwbare en nauwkeurige dataset te creëren, waar men op kan vertrouwen en bouwen.Lees verder

Gemeente Westerveld - Verbetertraject BGT/BAG/BOR

Gemeente Westerveld - Verbetertraject BGT/BAG/BOR

Digireg heeft van de gemeente Westerveld opdracht gekregen om hun te helpen de BAG, BGT en BOR registraties een flinke data kwaliteits slag te geven. We gaan ze helpen met het vinden van mutaties, kartering en corrigeren van ed geoemtrie of administratieve waardes en het inlezen in de registraties. Mooi opdracht van een ambituze gemeente!Lees verder

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard - BGT update

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard - BGT ...

Het waterschap Schieland en Krimpenerwaard heeft Digireg opdracht gegeven om een verbeterslag binnen de BGT aan te brengen in de watergangen waar zij bronhouder van zijn. Het waterschap is voornemens om een kwalitatieve dataset te creeren van de BGT waar zijn naderhand hun interne processen mee kunnen gaan voeden.Lees verder

Digireg bestaat 5 jaar

Digireg bestaat 5 jaar

Op 9 februari bestaat Digireg vijf jaar en daar staan we even bij stil met een lekker stukje taart. Het waren vijf bijzondere jaren waarin we van de zolderkamer, naar verzamelgebouw naar eigen kantoor zijn gegroeid. Van sec BGT naar overheids data in de breedste zin én met behulp van een flink aan collega's. We zijn nog lang niet uitgeleerd en uitgegroeid en kijken vol verwachting uit naar de komende 5 jaar waarin we weer veel nieuwe ontwikkelingen gaan doormaken. We willen al onze klanten, huidige en voormalige collega's bedanken voor de mooie afgelopen vijf jaar !Lees verder

Hoekse Waard - signaleren en karteren

Hoekse Waard - signaleren en karteren

Digireg heeft opdracht gekregen om de nieuwe gemeente Hoekse Waard te helpen met het wegwerken van hun BGT achterstanden. De reeds uitgevoerde mutatiesignalering wordt middels stereokartering bijgewerkt. Ook helpen wij de gemeente bij het samen inwerken en opvoeren richting de LV-BGT.Lees verder

Waterschap Hollandsche Delta - mutatiesignalering

Waterschap Hollandsche Delta - mutatiesignalering

Digireg heeft van het Waterschap Hollandsche Delta opdracht gekregen om een mutatiesignalering uit te voeren.Lees verder

Sint Anthonis - WOZ/BAG m2 bepaling

Sint Anthonis - WOZ/BAG m2 bepaling

Digireg mag de gemeente Sint Anthonis gaan helpen bij het nauwkeurig bepalen van WOZ/BAG m2 opgave ten behoeve van de nieuwe WOZ bepaling. De bepaling wordt aan de hand van originele bouwtekeningen, vergunningen en karteringen bepaald om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de bestaande m2. Hiervoor hebben wij een werkmethode ontwikkeld waarin dit snel, goedkoop en efficiënt gerealiseerd kan worden zonder het gebruik van aannames en algoritmes.
 Lees verder

Digireg partner GIN

Digireg partner GIN

"De vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN) bevordert de kennis over geo-informatie en stimuleert de toepassing van geo-informatie. GIN is zowel een ontmoetingsplaats als een kennisnetwerk voor iedereen die zich nu, en in de toekomst, geoinformatie-professional wil noemen. De brede aandacht voor geo-informatie, de onafhankelijke positie en de betrokken leden maken onze vereniging uniek!"

Al enige tijd is Digireg partner van het GIN en staan we achter hun missie en visie.Lees verder

Gemeente Krimpenerwaard - BGT beheer

Gemeente Krimpenerwaard - BGT beheer

De gemeente Krimpenwaard heeft Digireg opdracht gegeven om de komende jaren de BGT in beheer te nemen en o.a. uitvoering te geven aan de landmeetkundige inwinning en verwerking. Lees verder

Gemeente Katwijk - signalering en kartering

Gemeente Katwijk - signalering en kartering

Digireg mag de gemeente Katwijk helpen met het zoeken naar mutaties en daarna de stereokartering uitvoeren. Een mooie grote klus !Lees verder

Gegevenshuis Noord Limburg

Gegevenshuis Noord Limburg

Het Gegevenshuis Noord Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeente Horst aan de Maas, Venray en Venlo. Digireg heeft via een aanbesteding opdracht gekregen om het samenwerkingsverband voor een lange periode te helpen om de kwaliteit van de registratie een flinke boost te geven middels diverse inhuur op het gebied van gegevensbeheer. Een mooie opdracht om een succesvolle samenwerking tussen gemeenten mogelijk te maken !Lees verder

Digireg sponsort studievereniging GeoVUsie

Digireg sponsort studievereniging GeoVUsie

Nederland heeft heel hard goede geo/gis mensen nodig om ons mooie vakgebied naar een hoger plan te tillen. Wij dragen daarom GeoVUsie een warm hart toe in de hoop dat de studenten allemaal bij ons willen komen werken :-).  En we gaan er vanuit dat we een keer speciaalbier kunnen komen proeven natuurlijk !Lees verder

Gemeente Gouda - signalering en kartering

Gemeente Gouda - signalering en kartering

Digireg mag ook dit jaar voor de gemeente Gouda een mutatiesignalering en stereokartering voor de BAG gaan uitvoeren.Lees verder

Gemeente Soest - Mutatiesignalering en stereokartering

Gemeente Soest - Mutatiesignalering en ...

Digireg mag dit jaar de gemeente Soest helpen bij het op orde brengen van haar BAG en BGT registratie middels een mutatiesignalering 0 meting. Binnen de 0 meting worden ook verschillende WOZ elementen meegenomen om een ze optimaal mogelijk proces te creëren. Naast signaleringen mogen wij ook de stereokartering uitvoeren op de gevonden mutaties. De karteringen worden daarna aangeleverd en zoveel als mogelijk zelf door de gemeente doorgevoerd.
 Lees verder

Werkorganisatie Druten Wijchen - Mutatiesignalering en stereokartering

Werkorganisatie Druten Wijchen - Mutatiesignalering ...

De werkorganisatie Druten Wijchen heeft Digireg opdracht gegeven voor een grootschalige mutatiedetectie 0 meting om zoveel als mogelijk omissies te vinden in de BGT en de BAG data. Na de oplevering bepaald de gemeente hoeveel en welke mutaties er via stereokarting worden ingewonnen. Digireg levert de stereokartering aan het samenwerkingsverband die zelf de verwerking op zich neemt.Lees verder

Gemeente Lansingerland - update BGT t.b.v. BOR

Gemeente Lansingerland - update BGT t.b.v. BOR

De gemeente Lansingerland is druk bezig haar BOR data op orde te brengen. Alvorens de koppeling BOR/BGT aan te zetten is het nodig om de BGT bij te werken zodat alle BOR mutaties zijn doorgevoerd in de BGT registratie. Digireg mag de gemeente helpen dit onderdeel op orde te krijgen.Lees verder

Samenwerkingsverband ISHW - BGT verbetertraject

Samenwerkingsverband ISHW - BGT verbetertraject

De Hoekse Waard bestaat uit 5 gemeenten die volgend jaar gaan fuseren. Het ICT Samenwerkingsverband Hoekse Waard (ISHW) heeft de opdracht om het BGT beheer voor deze gemeenten uit te voeren. Om de BGT goed bruikbaar te krijgen voor de interne werkprocessen van de nieuwe gemeente zal er een verbeterslag gemaakt gaan worden. Digireg is gevraagd het ISHW op meerdere facetten te helpen met deze taak.Lees verder

Gemeente Alblasserdam - BGT beheer 2018

Gemeente Alblasserdam - BGT beheer 2018

Digireg mag de gemeente Alblasserdam dit jaar ondersteunen bij het beheren van de BGT registratie. Wij gaan zowel de landmeetkundige winning, stereokartering en mutatiesignalering verzorgen.Lees verder

Gemeente Molenwaard - BGT beheer 2018

Gemeente Molenwaard - BGT beheer 2018

De gemeente Molenwaard heeft Digireg Rotterdam opdracht gegeven om het BGT beheer voor 2018 op zich te nemen. Mooi opdracht voor een mooie landelijk gemeente.Lees verder

Quote Digireg

Digireg is een dynamisch adviesbureau dat zowel de advisering als productiekant betreffende geo-informatie beslaat. Geo-ICT is voor ons niet alleen een technische tool om informatie te bekijken of te analyseren. Het is de brug tussen techniek, informatie en organisatie. Voor diverse typen en grootte van opdrachtgevers zijn wij dan ook de schakel tussen de techniek en de mensen die er mee werken.


venster sluiten

Wat kan Digireg voor u betekenen?